Kdo potřebuje ochranu sluchu?

Ochrana sluchu v Praze

Svět je hlučné místo, což je dobrá věc. Vaše uši potřebují zvuk stejně, jako tělo potřebuje jídlo. Ale existují limity. Benjamin Franklin mohl mluvit o ztrátě sluchu, když řekl, že „unce prevence má cenu léku.“

Promluvte si s námi o zařízeních na ochranu sluchu pro jakékoli hlučné prostředí, kde pracujete nebo hrajete.

Vlastní ušní formy a zátky

Poskytujeme vlastní ochranu sluchu i vlastní formy pro iPod a spánkové konektory. Rovněž prodáváme Musician Plug ER-9, 15, 25 a Musician's Monitors.

Proč čekat? Nemusíte žít se ztrátou sluchu.